ผกก.สภ.แม่ตื่น

พ.ต.อ.มานิตย์ บุญมาเลิศ
086-342-6724
098-193-7378

สภ.แม่ตื่น ประกาศงดให้ งดรับ ของรางวัลหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

สภ.แม่ตื่น ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สภ.แม่ตื่น ขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โดยสามารถทำผ่านลิงค์หรือแสกน QR Code ข้างใต้นี้